Disclaimer

DISCLAIMER

Update: in het kader van de nieuwe wet AVG die per 25 mei 2018 in werking zal treden treft u onder deze disclaimer het privacy reglement van: 

  • Leferink Project & Advies Kappie Music Productions

Leferink Project Advies & Begeleiding besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Leferink Project Advies & Begeleiding behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. Leferink Project Advies & Begeleiding aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Leferink Project Advies & Begeleiding aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Rechthebbenden, met name eigenaars van auteursrechten, handelsmerken of andere rechten van derden, kunnen melding maken van zaken die mogelijk inbreuk maken op hun rechten, en een verzoek indienen voor de verwijdering van deze content. Als een rechtmatige vertegenwoordiger van de rechthebbende dit op de juiste manier aan ons meldt, worden zaken die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten door Leferink Project Advies & Begeleiding verwijderd.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Leferink Project Advies & Begeleiding. Merken en productnamen zijn het handelsmerk van hun respectievelijke eigenaren. Indien u van mening bent dat enig recht wordt geschaad, of als u iets onduidelijk is, dan verzoeken wij u contact op te nemen info@dinandleferink.nl

PRIVACY VERKLARING LEFERINK PROJECT & ADVIES & KAPPIE MUSICPRODUCTIONS

Kappie Music Productions & Leferink Project & Advies kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Kappie Music Productions & Leferink Project & Advies, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Kappie Music Productions & Leferink Project & Advies verstrekt. Kappie Music Productions & Leferink Project & Advies kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Algemene gegevens zoals het soort optreden en/of evenement, uitvoer locatie, tijdstippen en gage
  • Algemene gegevens in geval van gastlessen zoals soort, datum, locatie en gage
  • Algemene gegevens in geval van diensterlening zoals presentatie, technische gegevens en gage

WAAROM KAPPIE MUSIC PRODUCTIONS & LEFERINK PROJECT & ADVIES GEGEVENS NODIG HEEFT

Kappie Music Productions & Leferink Project & Advies verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Kappie Music Productions & Leferink Project & Advies uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit een algemene dienstverlening met een entertainment/communicatie/evenementen/theater karakter.

HOELANG BEWAART KAPPIE MUSIC PRODUCTIONS & LEFERINK PROJECT & ADVIES

Kappie Music Productions & Leferink Project & Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Kappie Music Productions & Leferink Project & Advies verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de/een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Kappie Music Productions & Leferink Project & Advies worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Kappie Music Productions & Leferink Project & Advies gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Kappie Music Productions & Leferink Project & Advies maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Kappie Music Productions & Leferink Project & Advies bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Kappie Music Productions & Leferink Project & Advies te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Kappie Music Productions & Leferink Project & Advies heeft hier geen invloed op.

Kappie Music Productions & Leferink Project & Advies heeft Google geen toestemming gegeven om via Kappie Music Productions & Leferink Project & Advies verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar (info@dinandleferink.nl) Kappie Music Productions & Leferink Project & Advies zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Kappie Music Productions & Leferink Project & Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Kappie Music Productions & Leferink Project & Advies maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Kappie Music Productions & Leferink Project & Advies verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Kappie Music Productions & Leferink Project & Advies op via info@dinandleferink.nlwww.dinandleferink.nl en www.kappiemusic.nl is een website van Kappie Music Productions & Leferink Project & Advies en is als volgt te bereiken:

Postadres: Hiltjesdamhof 20 – 7471 NP Goor

Vestigingsadres: Hiltjesdamhof 20 - 7471 NP Goor

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 51702851

Telefoon: 0653940998

E-mailadres: info@dinandleferink.nl